INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 11.09.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma SELVISTA sp. z o.o. sp.k. jest zarejestrowana pod numerem rejestrowym BDO 0000148975 (niniejszą informację można potwierdzić tutaj: LINK).

Informowanie o recyklingu i roli gospodarstw domowych

Znak_przekreslonego_kosza

Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (także „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt może zawierać szkodliwe substancje i stwarzać zagrożenie dla środowiska. 

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pomaga oszczędzać cenne zasoby, chroni środowisko i ludzkie zdrowie przed zanieczyszczeniem i skażeniem. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego typu odpadów mogą zostać nałożone kary. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki.

 

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  • Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

  • Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: osobiście w punkcie sprzedaży, mailowo na adres: biuro@selvista.com 

  • Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu, jeśli jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących (art. 41 ust.1 ustawy o zużytym sprzęcie). Taki sprzęt powinien zostać przekazany do wyspecjalizowanego punktu przetwarzania zużytego sprzętu.

  • Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: LINK.

 

KGO

Ceny sprzedawanych przez SELVISTA sp. z o.o. sp.k. urządzeń zawierają koszty gospodarowania odpadami. Wysokość KGO dla poszczególnych kategorii produktowych: LINK